IDOM ja SKPK sõlmisid lepingu RB Pärnu-Rapla lõigu projekteerimiseks

7. juunil 2019 sõlmisid IDOM ja Skepast&Puhkim OÜ lepingu Rail Baltic’u Pärnu-Rapla lõigul uue raudtee projekteerimiseks.

Lepingu väärtuseks on 3,5 M€ ning lepingu kestuseks 2 aastat.

SKPK tööde mahtu kuulub: teede, maanteesildade ja teiste kommunikatsioonide projekteerimine ning keskkonnamõjude hindamise läbiviimine.