Sõlmisime uue projekteerimislepingu – Mnt 4 Libatse-Nurme lõik

Skepast&Puhkim OÜ ning Maanteeamet sõlmisid 06.06.2017 mahuka projekteerimistööde lepingu, mille raames projekteeritakse maantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 – 120,6 lõik, kokku 28 km.

Projekti valmimise tähtaeg on 2019. aasta jaanuar.