E-avaliku arutelu formaat – milleks see hea on?


Nagu ikka igal asjal, nii on ka koroonaviirusest tingitud olukorral kaks poolt. Ühelt poolt on see kindlasti häirinud ja muutnud oluliselt meie kõigi igapäevaelu. Teiselt poolt on see aga sundinud meid nö kastist välja mõtlema, et leida tekkinud olukorras uusi toimivaid lahendusi.

Tahaksime Teile lähemalt tutvustada ühte SKPK toimeka meeskonna poolt kevadisel karantiiniajal välja mõeldud lahendust. Nimelt on keskkonnamõjude hindamise menetluses seadusest tulenevalt kohustuslik pidada vähemalt kaks avalikku arutelu. Kuni pandeemia alguseni toimusid need alati füüsiliste kokku saamistena. Kevadel aga töötasime välja e-avaliku arutelu formaadi, mida oleme tänaseks edukalt läbi viinud juba üle viie korra ning võime kinnitada, et tegu on Keskkonnaministeeriumi poolt tunnustatud seadusekohase uudse lahendusega, millele meie arvates on füüsiliste arutelude ees järgmised eelised:

  • Paindlikkus. Võimalik on osaleda telefonis, arvutis vms nutiseadmes enda valitud asukohas.
  • Tänu eelmises punktis toodud paindlikkusele võimaldab sellises formaadis avalik arutelu laiemapõhjalist osavõttu.
  • Küsimused saab esitada arutelu jooksul soovi korral kirjalikult ja seega saab põhjalikumad ja paremini argumenteeritud vastused.
  • Neile kes ei saa mingil põhjusel osaleda või kellele ei ole nutiseadmete kasutamise valmisolekut on võimalik tagada järelkuulamine/vaatamine ning oma arvamuse kirjalik avaldamine.
  • Protokolli vormistamine on kiirem ja lihtsam, kuna igast koosolekust jääb maha videosalvestis ning kõik osalejad ja nende kirjalikud küsimused säilivad koosoleku logis.
  • Aja ja muude ressursside efektiivne kasutamine. Kui mõne projekti puhul on vaja pidada mitu erinevat avalikku arutelu lühikeste ajaliste vahedega logistiliselt kaugetes asukohtades siis saab need asendada ühe e-avaliku aruteluga.

Arvestades eelpool toodut, oleme oma välja töötatud lahenduse üle uhked ning kindlasti julgustame seda edaspidi laiemalt kasutama ka muudes eluvaldkondades ning vajadusel oleme nõu ja jõuga abiks Teie oma analoogilise lahenduse väljatöötamisel